Verhoeven | De Ruijter - bureau voor landschap & stedenbouw

Verhoeven | De Ruijter ontwerpt en denkt mee in ruimtelijke ontwikkelingen. Voor projectontwikkelaar, gemeente en woningcorporatie. Voor ondernemer en bewoner.

Wij zien een ontwerp als een middel om te komen tot een logisch eindresultaat. Dit kan een uitvoerbaar eindplan zijn, zoals een landschappelijk inpassingsplan of stedenbouwkundig plan. Maar vaak hebben onze ontwerpen als doel een ruimtelijk proces op gang te brengen, draagvlak te creëren of maken zij de financiële en planologische haalbaarheid van een ontwikkeling inzichtelijk.

Ongeacht de complexiteit van de opgave of de beperkingen van een gebied, streven wij altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit.
Onze drijfveer: bijdragen aan een duurzame en prettige leefomgeving waar mensen graag verblijven!