verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

×

×

Ambitieonderzoek flight forum

Locatie:
Eindhoven
Ideeën voor:

Ditts en Flight Forum CV

Samen met:

In 2016 zijn we gestart met het ‘Friskijk’- traject Flight Forum. De opdrachtgever Flight Forum CV gaf aan dat zij een frisse blik behoefden op de complexe uitdagingen waar dit businesspark voor staat.

We werkten in een integraal team met Fiona Jongejans en de verkeerskundigen van Accent Adviseurs en in samenwerking met studenten van de NHTV. Middels de methodiek ‘Placemaking’ en de social design-technieken van Fiona zijn gebruikers breed bevraagd naar hun ervaringen in de openbare ruimte en dit bracht verrassende inzichten. 

Tevens hebben we door ontwerpend scenario-onderzoek de problematiek van het complexe verkeerssysteem blootgelegd en tot oplossingsrichtingen gekomen. Middels interviews met sleutelfiguren in de directe omgeving en Brainport Development is een ambitie en een eerste aanzet tot een ruimtelijke visie neergezet.

Ontwerp: 2016

Uitkomst FrisKijken-onderzoek