Groene, leefbare dorpsstraat

Locatie:
Vondellaan Gemert
Opdrachtgever:
Gemeente Gemert-Bakel
Opgave:
Inrichtingsplan

De Vondellaan in Gemert, ooit een drukke route voor sluipverkeer, onderging een transformatie om de leefbaarheid te verbeteren. Het wegprofiel is versmald, rotondes zijn vervangen door driesprongkruisingen, en een 30km-regime is ingesteld. Dit creëert ruimte voor groene verblijfsplekken en bovengrondse wateropvang.

Ook na de aanleg van de Noord-Om was de Vondellaan nog steeds de snelste route van Beek en Donk naar Boekel door Gemert heen. Door het brede wegprofiel was de weg voor passanten nog steeds leesbaar als onderdeel van de ring in plaats van voor bestemmingsverkeer Gemert. Aanleiding voor de gemeente om de weg anders in te richten en tegelijkertijd een wateropgave aan te pakken en het riool te ontlasten.

In de nieuwe inrichting is maar liefst 7.940m² (!) verharding omgezet naar groen. De groeiruimte van de huidige bomen is verbeterd waardoor hittestress voorkomen wordt, de laagtes vangen hemelwater en ontlasten het riool. Maar liefst 20.000 bloembollen, meer dan 100 nieuwe inheemse en bloeiende struiken en bomen en 2 faunapassages vergroten de biodiversiteit en rondom de verblijfsplekken vormt het opgaand groen een fraai decor waar het fijn verblijven is. Ter hoogte van de Molenbroekseloop is het omliggende landschap voelbaar maakt. Hier komen wandelroutes bij elkaar en wordt de Vondellaan verbonden met het buitengebied. 

Status
Ontwerp: 2022 | Uitvoering: 2023 

Meer info
De Vondellaan is klaar voor de toekomst

Structuurschets 

Vondellaan oude situatie

Vondellaan impressie nieuwe inrichting