Dorpshart voor jong en oud

Locatie:
Oudheusden
Opdrachtgever:
Gemeente Heusden
Opgave:
Modellenstudie, gebiedsvisie, inrichtingsplan

Voor de gemeente Oudheusden maakten we een ontwerp voor een nieuw aantrekkelijk dorpshart dat ruimte biedt voor ontmoeting, beweging en groen. Met fijne, veilige plekken die goed bereikbaar zijn voor jong en oud.

Het gebied rondom de Kasteellaan is nu verrommeld en wordt door bewoners als saai ervaren, terwijl er een grote behoefte is aan een ontmoetingsplek. Daarom wil de gemeente een centrale zone maken waar maatschappelijke voorzieningen geconcentreerd zijn en functies elkaar aanvullen en versterken.

Het ontwerpt bouwt voort op de bestaande groenstructuur waarbinnen een centraal park ontstaat waar de basisschool, het nieuwe MFA, woningen en sportfaciliteiten een plek krijgen. Met veilige wandelroutes, zit- en sportplekjes en een gezellig plein is er genoeg ruimte voor activiteiten. De doorlopende parksfeer zorgt ervoor dat het ook op rustige momenten een fijne plek is.

In een gezamenlijk proces van ‘ontwerpend onderzoek’ zijn we samen met de gemeente en bewoners tot een ontwerp gekomen dat gedragen wordt door de Oudheusdenaren én dat financieel geraamd kan worden zodat de gemeenteraad budget kan vastleggen voor de uitvoering en realisatie. 

Status
Opstellen Visie: 2022 | Opstellen Ontwerp: 2023 – 2024 | Ontwerp gereed: verwachting 2024

Meer info
Informatiepagina gemeente Heusden