×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Zintuigentuin Kloostervelden

Locatie:
Sterksel
Ideeën voor:
Stichting Kempenhaege
Samen met:
Peter Geurts (terreinbeheerder) en de bewoners van Kloostervelden

Het landschap in en nabij de zorgcomplexen van Kloostervelden zijn door ons opnieuw ontworpen en aangelegd. Doel was om enerzijds geborgen en aantrekkelijke plekken te maken waar bewoners makkelijk en toegankelijk buiten konden verblijven. Anderzijds om een goede relatie van de zorgbewoners met de rest van de wijk te houden. Met routes, zitplekken, opgaande beplanting van kleur, geur en fleur, hagen en kruidenrijk grasland zijn de ingrediënten die we hiervoor gebruikten.

Dit alles in nauwe samenwerking met de beheerder en op basis van de reacties die we van (zorg)bewoners hebben opgehaald met de inloopmarkt.

Ontwerp: 2017 | Uitvoering: 2017

Zintuig prikkelende beplanting