×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Woonbuurtjes in het groen

Locatie:
Eersel-Zuid
Ideeën voor:
Gemeente Eersel
Samen met:
Gemeente Eersel, Fiona Jongejans (morgenmakers) en Martin Wouters (Accent adviseurs), omwonenden

Gebiedsconcept Veldhoek geeft gemeente handvatten om met woonontwikkeling het landschap te versterken.

De gemeente Eersel staat voor de uitdaging om de komende 10 jaar 1.250 woningen te realiseren. Daarom zijn er plannen om een gebied ten zuiden van de Steenstraat/Rooie pad te ontwikkelen, met als doel de bouw van circa 150 tot 200 betaalbare woningen voor starters en senioren.

De opgave omvat niet alleen de realisatie van woningen, maar ook de ontwikkeling van een aantrekkelijke leefomgeving met oog voor landschap, groen, biodiversiteit, water en recreatief medegebruik. Daarnaast wordt gestreefd naar behoud van de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, en de integratie van de stedelijke waterbergingsopgave in het plan.

Omdat de gemeente veel waarde hecht aan draagvlak en participatie van bewoners is er een intensief proces gevolgd, met individuele gesprekken met direct aanwonenden en brede participatie-avonden om zorgen en wensen op te halen.

Op basis van een landschappelijke analyse en in overleg met omwonenden hebben we gebiedsconcept 'Veldhoek' opgesteld. Dit concept dient als leidraad voor de ontwikkeling en bestaat uit richtlijnen en uitgangspunten. De stedenbouwkundige hoofdopzet omvat onder andere een landschappelijk raamwerk als basis, twee dorpse woonbuurtjes omgeven door het landschap, behoud van de historische linten, gepaste ontsluiting en parkeervoorzieningen, en recreatieve routes door het gebied.

Definitief plan: 2022 | Status: vastgesteld 2023