Heroriëntatie plan Laarspad 

Locatie:
Gilze - Rijen
Opdrachtgever:
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, gemeente Gilze - Rijen
Opgave:
Marius Schoppink e.a.  (Sweco), Huib Sinke e.a. (Ruimte voor Ruimte) en Jeroen Tolboom e.a. gemeente Gilze-Rijen 

Een aantal jaar geleden is het stedenbouwkundig plan Gilze-West opgesteld. Het plan bleek echter financieel niet haalbaar. Dit gaf aanleiding om het plan te herzien.

Kenmerkend voor het alternatieve plan zijn de informele groene ruimtes die als een kralensnoer aan elkaar geschakeld zijn. Hier omheen ontstaan kleine buurtschapjes, groen omzoomd en prachtige doorzichten op het omliggende landschap. Een heldere wegenstructuur en fijnmazige wandelroutes verknopen het dorp met het buitengebied.

De inrichting van de groene ruimten is landelijk van karakter. Te denken valt aan dierenweide, graasland voor Lakenvelders, speltakkers, of bloemrijk grasland. Dit gecombineerd met een educatief programma. In en om het gebied wonen en fourageren de kerk- en steenuil. De inrichting van het groen, de akkertjes, houtwallen en waterlopen zijn elementen die bijdragen aan het leefgebied van deze uilensoorten.

Ontwerp: 2015-2017