Sociaal dorpshart Ekenrooi

Locatie:
Aalst-Waalre
Opdrachtgever:
Gemeente Waalre
Opgave:
Gebiedsvisie, ontwerp en inrichtingsplan

De Pracht is hét sociale hart van de wijk Ekenrooi in Waalre. Met het nieuwe inrichtingsplan wordt deze functie versterkt, met betaalbare woningen, ruimte voor groen en buurtinitiatieven. En verbindende wandelroutes tussen het noordelijke en zuidelijke deel.

De Pracht is een wijkverzamelpunt met een druk bezocht gemeenschapshuis dat door 130 vrijwilligers gerund wordt. Er bevindt zich ook een sporthal, fitnessvoorzieningen en een kerk. Ten zuiden van de Pracht ligt boerderij De Rooische Hoeve met daaromheen veel historisch groen. Deze twee delen onderscheiden zich ruimtelijk duidelijk van elkaar.

Vanuit de urgente behoefte aan betaalbare woningen en wens om de verouderde buitenruimte op te waarderen, ontwikkelden we in nauwe samenwerking met gebruikers en omwonenden een samenhangende visie waarin het gebied als een geheel wordt bekeken waardoor ruimtelijke en sociale meerwaarde ontstaat.

Voor het zuidelijk deel zijn twee varianten ontworpen voor lommerijke woonmilieus: een erfensemble, gebaseerd op de uitstraling van de Rooische Hoeve en appartementen met behoud van een stevige groene omlijsting. De laatste variant is vanwege het aantal betaalbare woningen als voorkeursvariant gekozen en nu in uitvoering.

In het noordelijk deel geeft de gebiedsvisie ruimte voor ontmoeting en spelen, gevelverfraaiing en bloemrijke plantvakken. Het bundelen en groen inpassen van parkeren goede wandelroutes naar de voorzieningen en de omliggende buurten.  Zo wordt de plek écht gewaardeerd en goed gebruikt door omwonenden, de vele vrijwilligers en bezoekers van De Pracht.

Status
Gebiedsvisie: 2021 | Ontwerp: 2023 | Inrichtingsplan:2023 | Realisatie zuidelijk deel: 2024-2025

Samenwerkingspartners
Woonstichting 'thuis, Laride, Pepers Architecten

Meer informatie
Website gemeente Waalre