Sleutelstraat

Locatie:
Reusel - de Mierden
Opdrachtgever:
ZLTO
Opgave:
-

De bestaande bedrijfsgebouwen aan dit agrarische bebouwingslint worden gesloopt. In het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling mogen er woningen worden gebouwd. Een stedenbouwkundig plan is gewenst om de toekomstige situatie inzichtelijk te maken.

De situering van de woningen en perceelinrichting van dit bebouwingslint is erg karakteristiek. De nieuwe kavels voegen zich dan ook op dezelfde wijze aan dit lint als de bestaande. Zo oriënteren de woningen zich op dezelfde wijze naar de weg als de bestaande bebouwing. Dit uit zich zowel in de afwisselende situering (verspringende rooilijn) als de variatie in architectuur: langgevelboerderijen worden afgewisseld met een dorps/landelijk type. Daarbij is er sprake van een informele verweving van beplanting met de bebouwing. Een nieuwe houtwal omkadert het bebouwingscluster en de bestaande beplanting is opgenomen in het plan. De bestaande lindebomen begeleiden bijvoorbeeld de oprit van één van de woningen.

Jaar: 2012