×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Ontwikkelingsmogelijkheden buitengebied

Locatie:
Eersel
Ideeën voor:
Gemeente Eersel
Samen met:
Visie bebouwingsconcentraties

Voor het buitengebied liggen vele doelen en gestelde ambities. De kunst is om ook de toekomstige activiteiten te koppelen aan het landschap.

Als uitwerking van de Visie buitengebied 2.0 van de gemeente Eersel is deze Visie bebouwingsconcentraties in 2020 opgesteld. Hier gaan we specifiek in op de bebouwingsclusters, bebouwingslinten en buurtschappen in relatie tot hun directe omgeving. Ook doen we uitspraken over het aanliggende landschap.

Dit geeft richting om tegelijk met een initiatief aan de gewenste landschappelijke kwaliteiten te bouwen: de gemeente wil maatwerk bieden aan goede initiatieven, die niet precies passen binnen de lijntjes maar wel een kwaliteitsimpuls leveren aan een gebied. Met een doordacht plan blijkt dan soms meer mogelijk dan gedacht. Gemeente Eersel wil daarom met initiatiefnemers in gesprek gaan over de verbrede, kwalitatieve meerwaarde van een plan. Deze visie helpt daarbij.

Visie opgeleverd: 2020


Voorbeelden van initiatieven binnen bebouwingsconcentraties Gemeente Eersel met een brede kwalitatieve meerwaarde:

- Heibloem, zorginitiatief Stichting Papito (link naar projectpagina)
- Schadewijk, samenhangende ontwikkelrichting voor erven gekoppeld aan natuur- en waterdoelen (link naar projectpagina)