Landschappelijk wonen dorpsrand

Locatie:
Waalre-noord
Opdrachtgever:
Gemeente Waalre
Opgave:
Gebiedsvisie

Een flinke uitdaging: een groot aantal betaalbare woningen bouwen en ook recht doen aan het fraaie en gewaardeerde landschap. Voor de gemeente Waalre stellen we de gebiedsvisie op voor een woonwijk van circa 400 woningen en de landschapszone eromheen.

Het gebied heeft een authentiek en landelijk karakter door historische zandpaden met bomenlanen, houtwallen en bosjes en is dan ook een belangrijk uitloopgebied voor de bewoners van Waalre. In buurtgesprekken gaven bewoners aan dat ze deze kwaliteiten willen behouden. Ze maakten zich zorgen dat woningbouw dit teniet zou doen.

In samenwerking met de gemeente is er hard gewerkt om een nieuw woonlandschap te creëren dat recht doet aan deze prachtige omgeving. De bestaande landschappelijke structuur vormt de ruggengraat van het plan. We maken deze nog robuuster, zodat er voldoende ruimte is voor wandelen, spelen, natuurontwikkeling en waterberging. De nieuwe woonvelden en wegen komen los te liggen van dit raamwerk. Geen standaardverkavelingen, maar woonbuurtjes in een dorpse sfeer en met veel ruimte voor groen.

Status
Gebiedsvisie (in ontwikkeling): 2023

Meer info
Website Gemeente Waalre
Video Presentatie gebiedsvisie

visiekaart Waalre-noord