Erfonwikkeling Boerdereike

Locatie:
Eindhoven
Opdrachtgever:
particuliere ondernemers
Opgave:
Landschappelijke inpassing en inrichtingsplan

Boerdereike wil zijn kippenbedrijf transformeren tot een veelzijdige locatie met agrarische, recreatieve en maatschappelijke doeleinden, zoals een boerderijwinkel, horecapaviljoen, dagbesteding, werkplekken en seniorenwoningen. De varkensschuren van zijn buurman maken plaats voor kleine wooneenheden. Het landschappelijk inpassingsplan moet herbestemming van agrarische gronden mogelijk maken met aandacht voor landschap, gemeenschap en diversiteit.

Na overleg met betrokken bewoners is samen met de gemeente gekeken naar de maatschappelijke waarde voor de omliggende wijken en de recreatieve functie van het horecapaviljoen. De transformatie biedt kansen om het landschap te versterken: door het omvormen van een kerstbomenperceel naar een oude akker met natuurwaarden en het behouden van een karakteristiek lint met doorzichten naar het beekdal.

In samenwerking met de architect is een erfopzet bedacht bestaande bestaan uit privé- en woongedeelten, met een speciaal 'seniorenerf' en schuurwoningen. Het paviljoen wordt in een natuurlijke omgeving geplaatst en dient als ontmoetingsplaats en rustplek voor de buurt, in combinatie met de boerderijwinkel.

Status
Ontwerp: 2021-2022 

Samenwerkingspartner
Architect Weninck Holtkamp