Landschapsontwerp en inpassingsplannen

Landschapsplannen
Met onze landschapsplannen bouwen we verder op de specifieke kwaliteiten van het bestaande landschap. Daarbij worden alle facetten, zoals water, ecologie, cultuurhistorie en ook het agrarische of recreatieve gebruik, integraal meegenomen. Zo willen wij bijdragen aan een aantrekkelijk, maar ook levendig cultuurlandschap. Een goed voorbeeld is het project het ‘Loonsche Land’.

Landschappelijk inpassingsplannen
Een specifiek product zijn de landschappelijk inpassingsplannen, die worden gemaakt in het kader van ‘de kwaliteitsverbetering van het landschap’. De provinciale Verordening Ruimte geeft aan dat ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied landschappelijk ingepast dienen te worden en dat, daar waar een waardevermeerdering van de gronden plaatsvindt, de ontwikkelingen dienen te worden gecompenseerd.
De gemeente toetst de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op de inpasbaarheid in het landschap. Zij heeft daarvoor een landschappelijk inpassingsplan of erfbeplantingsplan nodig. Wij zijn hiervoor gekwalificeerd. In samenspraak met u bepalen we hoe de landschappelijke inrichting van uw ontwikkeling vorm krijgt. Bel gerust, geheel vrijblijvend, voor meer informatie.
 

"Voor diverse ontwikkelingen in het buitengebied zoals landschappelijke inpassingsplannen voor bedrijven en herontwikkeling van agrarische bedrijfslocaties werken wij samen met Verhoeven | De Ruijter. Dit jonge bureau heeft laten zien goed mee te kunnen denken en kwalitatief mooie plannen te kunnen maken."

Henri Manders
ZLTO

"In 2012 kwam ik in contact met Marianne. Voor de uitbreiding van ons glastuinbouwbedrijf werd een landschappelijke inpassing gevraagd.
In eerste instantie dacht ik dat is makkelijk. Maar door de kritische blik van Marianne, kwamen we er achter dat we niet alle soorten struiken en bomen rond de kas konden zetten. Uiteindelijk heeft Marianne de juiste planten en bomen uitgezocht die minimaal invloed hebben op het groeiproces van de planten in de kas en dat het bedrijf goed wordt ingepast in de omgeving, waardoor  we duurzaam kunnen blijven ondernemen. De manier van benaderen en het uitwerken van het plan is ons prima bevallen"

Wilco Biemans
Kwekerij Biekom BV